Lezingen

Geregeld ben ik spreker of verzorg een bijdrage over professionele zelfzorg aan symposia, bijscholingsdagen of webinars.  Ook ben ik als gastdocent Professionele Zelfzorg verbonden aan de masteropleiding Psychologie van Tilburg University en aan de postacademische opleiding voor GZ-psychologen van RINO Zuid.

Op zoek naar een spreker of een bijdrage aan een bijscholing?

Recente lezingen en bijdragen aan symposia en bijscholingsdagen:

 • Kentalis
 • Parnassia Haaglanden
 • Startende Psychologen van NIP
 • Vereniging van Afgestudeerde Psychologen Universiteit van Tilburg
 • Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)
 • Samenwerkingsverband Drechtsteden
 • Praktijkondersteuners (Onze Huisartsen, HOOG en IZER)
 • Nederlandse Obesitas Kliniek
 • Vereniging van Erkende Stress- en Burnout Coaches (VESB)
 • Opleiding POH’s GGz InHolland
 • Sterk in je werkweek (Seniorenresidentie Ruitersbosch en Transvorm)

Boeken

Als auteur heb ik enkele boeken geschreven en diverse bijdragen geleverd aan boeken en tijdschriften.  

Take Care! Zelfzorg voor professioneel begeleiders door Carla Schellings (Boom/Nelissen 2016). Het handboek voor coaches, therapeuten en andere professioneel begeleiders, om zichzelf als instrument in het werk vitaal en scherp te houden.  

Het complete Loopbaanboek. Onder redactie van Susan van Ass (Boom/Nelissen 2015). Dit boek bevat naast een theoretisch kader voor loopbaanbegeleiding meer dan veertig methoden, technieken en instrumenten voor de loopbaanprofessional. Eén hiervan is mijn bijdrage over de toepassing van het Take Care!-model op loopbaanbegeleiding.